Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Důležité upozornění týkající se zpracování údajů v souvislosti se službou Google Analytics

 

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited. Pokud subjekt odpovědný za zpracování údajů shromážděných prostřednictvím těchto webových stránek sídlí mimo Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko, pak zpracování údajů spojených s Google Analytics provádí společnost Google LLC (se sídlem v USA). Společnosti Google Ireland Limited a Google LLC jsou společně označovány jako "Google".

Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné v počítači návštěvníka, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie (včetně zkrácené IP adresy) o používání webových stránek jsou předávány a ukládány společnosti Google.

Služba Google Analytics se na těchto webových stránkách používá výhradně s rozšířením "_anonymizeIp ()". Rozšíření zaručuje anonymizaci IP adresy zkrácením a vylučuje tak přímý osobní odkaz. Díky tomuto rozšíření společnost Google zkrátí IP adresu návštěvníka webových stránek v členském státě Evropské unie nebo v jiném státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa návštěvníka webových stránek přenesena na server společnosti Google a zkrácena v USA. IP adresa, kterou návštěvník webových stránek poskytne prostřednictvím prohlížeče Google Analytics, nebude společností Google kombinována s jinými údaji společnosti Google.

Z pověření provozovatele webových stránek bude společnost Google používat shromážděné informace k vyhodnocování používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších webových stránek a internetových služeb provozovateli webových stránek (článek 6 1 f RGPD). Oprávněný zájem na zpracování údajů spočívá v optimalizaci těchto webových stránek, analýze jejich používání a úpravě obsahu. Zájem uživatelů je dostatečně chráněn pseudonymizací jejich údajů.

Společnost Google LLC potvrdila, že dodržuje Štít na ochranu osobních údajů Údaje odeslané a spojené se souborem cookie služby Google Analytics, např. ID uživatele, ID reklamy, budou po 50 měsících automaticky vymazány. Údaje odeslané a spojené se souborem cookie služby Google Analytics, např. ID uživatele, ID reklamy, budou po 50 měsících automaticky vymazány. Vymazání údajů, které dosáhly doby uchovávání, se provádí automaticky jednou za měsíc.

Návštěvník webových stránek může odmítnout používání souborů cookie výběrem příslušného nastavení v prohlížeči. Návštěvník webových stránek může také zabránit společnosti Google ve shromažďování informací (včetně IP adresy) prostřednictvím souborů cookie a ve zpracování těchto informací tím, že si stáhne a nainstaluje tento doplněk do prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Návštěvníci stránek mohou zabránit shromažďování údajů službou Google Analytics kliknutím na tento odkaz. odkaz. Poté se nastaví "opt-out cookie", který umožní, aby návštěvník webu nebyl při prohlížení webu sledován.

Další informace o zpracování a používání údajů společností Google, nastavení a možnostech deaktivace naleznete v části. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Googlea také v Nastavení reklam Google.

Zde přidejte text nadpisu